?> Қазақ халқына жаңа 2018 жылғы Президент жолдамасы. » «Жас Орда» Ассоциация студенческих организаций КарГТУ

«

»

Қазақ халқына жаңа 2018 жылғы Президент жолдамасы.

1

Президент халықты сумен қамтамасыз ету үшін мәселелерді кезең-кезеңмен шешіп, атап айтқанда маңыздылығын атап, еліміздің жаңғырту үшін негіз ретінде табиғи ресурстарды сақтап, экологиялық таза технологияларды дамыту міндетін қойды. ЖШС «TemirMenMys» бірлесіп жаратылыстану ғылымдары Қазақ Ұлттық Академиясы «Қар массаларының кәдеге жарату бойынша кешен әзірлеу және суды толтыру» (ғылыми жетекшісі, педагогика ғылымдарының кандидаты, профессор Кучин В.Н.) жобасын жүзеге асырады.

Қазақстан Республикасының климаттық жағдайларының ерекшеліктері ең проблемалық мәселе болып табылады. Көптеген облыстарда қар кептелісі, мұз қалыптасуын болдырмау, оларды тазалау, әсіресе моноқалалар мен ауылдар ішіндегі жолдарды, алаңдарды қыста күтiп ұстау болып табылады.

Қолданыстағы қондырғыларда елеулі кемшіліктер бар, олар: қоршаған ортаны ластаушы, отынның жоғары шығыны, шығарындылар мен жоғары шу деңгейлері.

Осылайша, қар массасын пайдаланудың кешенін әзірлеу қазіргі уақытта тек Қазақстан Республикасында ғана емес, шетелде де өзекті мәселе болып табылады.

Осымәселелердішешуүшін, авторлар түбегейліқар және суре сурстарын толықтырумен өңдеу, жағдайдыөзгертугемүмкіндікберетінжобасынұсынды.

Бұлмақсаттыіскеасыруүшінзерттеугидродинамиканыңпринциптерібойыншапайдаланупроцесіндежүзегеасырылады. Жобалау-конструкторлыққұжаттамаәзірленедіжәнепилоттыққондырғыөндіріліп,тәжірибеліксынақтарөткізілді.

Әуежайлар, қызмет көрсету кәсіпорындар жолдары республикалық және өңірлік маңызы бар қаланың кооперативті пәтер иелері, қалалардың тұрғын алаптары, ауыл шаруашылық аудандары әлеуетті тұтынушылар қондырғылары болып табылады

Мазмұндық бөлімін зерттеу негізінде сарапшылар ғылыми жаңалығында,тәуекелдің төмендеңгейімен жобаның жоғары әлеуметтік-экономикалық мағынасына тап өтті.Солтүстік және орталық өңірлерде кешенді енгізу еңбек ресурстарының үнемделуін болжап, экономикалық тиімділікпен жылына 500 млн. теңгеге дейін қамтамасыз етеді.

Эта запись также доступна на: Русский